Pracując z naszym działem strategii otrzymasz:
 • Pozycjonowanie stron Łódź

  Pełną dokumentację projektową

 • Pozycjonowanie Łódź

  Audyt Usability

 • Łódź Pozycjonowanie

  Badanie eye-trackingu

 • Pozycjonowanie stron Wrocław

  Zdefiniowane cele biznesowe

 • Wrocław pozycjonowanie stron

  Analiza przedwdrożeniową

 • Pozycjonowanie Wrocław

  Dostep do testów z użytkownikami (ankiety, sondaże)

 • Strony Internetowe Wrocław

  Gotowe i sprecyzowane plany komunikacji oraz sposoby ich realizacji

Strategie Internetowe

Skuteczne dotarcie do odbiorcy, to kluczowa kwestia naszych działań.

Pozycjonowanie Wrocław

Analiza sytuacji e-marketingowej

Znajdziemy dla Państwa obszary, w których internet może w efektywny rynkowo i ekonomicznie sposób przyczynić się do budowy bądź wzmocnienia marki. Analiza będzie zmierzać do określenia zagrożeń i szans związanych z zmianami dokonującymi się w otoczeniu firmy oraz do oceny posiadanych zasobów internetowych. Przeprowadzimy wnikliwe analizy makrootoczenia oraz analizy zachowań grup docelowych by usystematyzować działania strategiczne.

Pozycjonowanie stron Wrocław

Sformułowanie celu oraz założeń

Założenia zawierają wskazówki dotyczące określenia celów i możliwości ich realizacji, ale także przewidywanych koniecznych zmian i ich skuteczności. Cele wyrażają dążenie przedsiębiorstwa, czyli to co przedsiębiorstwo chce osiągnąć, działając w danym otoczeniu rynkowym, są one określone co do istoty, czasu i miejsca.

Pozycjonowanie Wrocław
Budowa i realizacja strategii

Bazując na mierzalności działań w internecie oraz na własnej wiedzy i doświadczeniu, przygotujemy realny model biznesowy wskazujący optymalny zestaw działań e-marketingowych. Skuteczna strategia dotrze do szerokiego grona odbiorców i zaprocentuje wyraźnym zwiększeniem liczby odwiedzin oraz realnej sprzedaży usługi bądź produktu. Wystarczy określić horyzont czasowy, zaplanować działania i je zrealizować. Proste? Jedynie pozornie. Ale z pewnością osiągalne!